Domov O nás

Profil firmy

Profil Firma Narab s.r.o.vznikla koncom septembra roku 2006 a v súčasnosti pôsobí so 4 zamestnancami, ktorí sú odborníkmi v oblasti poradenstva.

Jej počiatky však smerujú do septembra roku 1996 kedy svoje služby ponúkala ako fyzická osoba v oblasti finančného a majetkového poradenstva a od roku 2001 aj ekonomického poradenstva a vedenia personálnej a účtovnej agendy.
Požiadavky trhu ako i stále sa rozširujúci balík ponúkaných služieb, rast klientely a jej náročnosti na kvalitu si vyžiadali zmenu v podobe profesionalizácie štruktúry firmy ako i jej kompletizáciu služieb - za účelom čoho vznikla spoločnosť NARAB s.r.o.
Počas svojej existencie kvalitnou a profesionálne odvedenou prácou v oblasti poradenstva v riadení podnikov, ekonomického a účtovného poradenstva si naša spoločnosť vybudovala sieť desiatok stálych zákazníkov predovšetkým z radov malých a stredných podnikateľov.

V súčasnej dobe sa spoločnosť úspešne etablovala na trhu v týchto oblastiach:

 • vedenie účtovnej agendy a poradenstvo
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • príprava podnikatelských zámerov pre PO,FO,ÚPSVaR
 • poradenstvo pri zakladaní chránených pracovísk a dielní
 • poradenstvo,príprava a implementácia projektov financovaných z Európskych fondov a iných finančných mechanizmov
 • poradenstvo pri zriaďovaní občianskych združení,neziskových organizácií a s.r.o.
 • vzdelávacie aktivity "projekt GARANT"

Základné poslanie

Základným poslaním poradensko-konzultačnej spoločnosti Narab s.r.o. je optimalizácia manažérskej práce svojich klientov  prostredníctvom  profesionálne poskytnutých  služieb v spomínaných oblastiach.

Nás cieľ

Cieľom práce odborného tímu pracovníkov spoločnosti Narab, s.r.o. je pomôcť  svojim klientom na ceste k úspechu, vybudovaniu dlhodobej spolupráce  založenej  na vzájomnej spokojnosti z odvedenej práce a v neposlednom rade na vzájomnej dôvere, bez ktorej nie je možné vybudovať plnohodnotný vzájomne  výhodný obchodný  vzťah.

V našom prístupe sme sledovanie záujmov klienta postavili nad naše záujmy. Vzájomnou spoluprácou šetríme drahocenný čas a kapacity našich klientov, no predovšetkým klienti využívajú  náš  nestranný  pohľad – nezainteresovaní do problému a netrpiaci neschopnosťou vidieť  známe veci v nových súvislostiach a z  iných zorných uhlov.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk