Domov Rodinný ekonóm Prihlasovací formulár
Rodinný ekonóm
Meno (*)
Zadajte meno.
Priezvisko (*)
Zadajte priezvisko.
Štátna príslušnosť (*)
Zadajte štátnu príslušnosť.
Rodne číslo (*)
Zadajte rodné číslo/IČO, toto číslo použite ako variabilný symbol pri platbe.
Číslo OP (*)
Zadajte číslo občianskeho preukazu.
Mesto (*)
Zadajte mesto alebo obec.
Ulica a číslo domu (*)
Zadajte ulicu a číslo domu.
PSČ (*)
Zadajte poštové smerovacie číslo.
Korešpondenčná adresa
Telefón
E-mail (*)
Zadajte email.
(*)
Zaškrtnite, ak prejavujete žiadosť o registráciu.
Doba poskytovania služieb (*)

Vyberte si balík.
Informácie a reklama (*)

Súhlasíte s prijímaním reklamných a informačných materiálov?
(*)
Súhlasíte so spracovaním údajov?
Podmienky projektu
Invalid Input
(*)
Pre správne zaregistrovanie je nutné súhlasiť s podmienkami.
NARAB s.r.o. so sídlom Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel : sro, vložka číslo 17815 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Políčka označené hviezdičkou * sú povinné !
Cenu služby uhraďte na účet: 0561718274/0900 ako variabilný symbol použite rodné číslo, ktoré uvádzate vo formulári.

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk