Domov Rodinný ekonóm 2. Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

Ste zamestnaný ? Alebo si hľadáte prácu ? Podnikáte ako živnostník, alebo vlastníte rodinnú firmu ?

Pre všetky tieto skupiny ponúkame konzultácie z oblasti sociálnej politiky štátu v rámci "rodinný ekonóm“ – balík 2 , ktorý v sebe zahŕňa aj  konzultácie oblasti balíka 1.

Poskytneme Vám informácie o možnostiach a postupoch pri získavaní rôznych dotácií:

 • Pre podnikateľov a szčo - nenávratné finančné príspevky UPSVaR
 • Pre ZŤP - NFP (nenávratný finančný príspevok) na zriadenie a prevádzku chránenej dielne či chráneného pracoviska
 • Pre nezamestnaných - NFP (nenávratný finančný príspevok) na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, povinnosti a možnosti UPSVaR
 • Pre študentov - Príspevok na absolvenstskú prax a rôzne ďalšie
 • Pre zamestnaných – príspevok na cestovné za prácou a pod.
 • Mzdy a personalistika – povinnosti zamestnávateľa, zamestnanca, pracovné zmluvy
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk