Konzultácie a poradenstvo

Poradenstvo

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovnici spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta.

Podľa náročnosti Vami zadaných otázok poskytujeme poradenstvo telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo na základe zaslania faxovej požiadavky spolu s príslušnými dokladmi, prípadne osobnými konzultáciami. Zmluvné poskytovanie konzultácii a poradenstva je orientované na 3 základné oblasti - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, legislatívny archív. Naša služba spočíva v poskytovaní odborných informácii podľa požiadaviek zákazníka prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, príp. osobne. Služba je založená na zmluvnej báze, tzn. že zákazník počas trvania zmluvy uzavretej na určité obdobie má nárok na získanie akejkoľvek odbornej rady v daných oblastiach. Výhodou je okamžitá odpoveď a jej možná okamžitá aplikácia v riešení daného problému v praxi. Pokiaľ, vzhľadom na zložitosť určitej problematiky, nebude možné poskytnúť okamžitú odpoveď, spoločnosť Narab s.r.o. garantuje poskytnutie odborných informácií do 48 hodín.

Orientačné ceny:

 • orientačná cena za 1 oblasť: 60.-€ s DPH / mesačne

 • orientačná cena za 2 oblasti: 90 € Sk + DPH / mesačne

 • orientačná cena za kompletné poradenstvo : 150 € Sk + DPH / mesačne

Konečná cena

Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov. Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk