Domov VIP Club VIP Diamond

VIP Diamond

- paušál 500.- € / na  3 roky (cena prác v celkovej hodnote 800.-€)

V cene sú všetky služby VIP Gold P400/3 a naviac prekladateľstvo a tlmočníctvo, projektové riadenie a implementácia a web dizajn.

Doporučujeme pre firmy,ktoré obchodujú so zahraničnými partnermi, ďalej pre zahraničné firmy podnikajúce na území SR.
Firmy, ktoré sa chcú uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, alebo iných finančných mechanizmov.
Taktiež pre firmy, ktoré potrebujú nastaviť novú marketingovú stratégiu na základe marketingového auditu.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk