Domov O nás Chránené pracovisko

Chránené pracovisko

Chránené pracovisko

Spĺňate požadavku na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, no nemáte pre nich pracovné zaradenie alebo si to finančne Vaša firma nemôže dovoliť?

Považujte to za minulosť - Sme chráneným pracoviskom.


Všeobecné informácie

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím uznaných za invalidných občanov podľa zákona o sociálnom poistení (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.


Účel chránenej dielne a chráneného pracoviska

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím občanom so zdravotným postihnutím uznaných za invalidných občanov podľa zákona o sociálnom poistení (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk