Domov VIP Club VIP Silver Vedenie účtobnej agendy

Vedenie účtovnej agendy

V paušálnej cene už je oproti klasickému paušálu zahrnuté:

 • ročná účtovná závierka –zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • štatistiky, analýzy a reporty podľa potrieb
 • spracovanie výkazov (SV, Intrastat ,Spotrebné dane, Prijatie tovaru z EU -  elektronické hlásenie Colný úrad ) 
 • Vypracovanie knihy jázd (na základe podkladov od konateľa, prípadne spoločníka ).
 • Poskytnutie zmlúv, prípadne vypracovanie zmlúv 
 • nárazové práce
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk