Domov Poradenstvo Účtovné a daňové Revízie a rekonštukcie

Revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní

Cieľom našich revízii, resp. rekonštrukcii je odhaliť možné nedostatky vo Vami vedenej účtovnej a daňovej agende. Hodnotiaca správa z vykonanej revízie spracovanej prostredníctvom nezávislého pohľadu účtovných a daňových odborníkov potvrdí správnosť vedenia Vašej účtovnej a daňovej agendy alebo odhalí chyby, ktorých náprava Vás zbaví budúcich pokút a iných možných postihov. Revízna správa Nami predkladaná "revízna správa" obsahuje základné informácie o významných nedostatkoch a výsledkoch pozorovania účtovného systému (t.j. súhrnu účtovných zoznamov, postupnosti vyhotovovania, spracovania a kontroly účtovných dokladov) a systému vnútornej kontroly, preskúmania vecnej a formálnej správnosti účtovníctva a účtovných kníh, overenia platnosti a preukaznosti účtovníctva a verného zobrazenia skutočnosti v danom roku. Predkladaná správa pozostáva z vyslovenia názoru na nedostatky vo vnútornej kontrole a účtovnom systéme, na nevhodné alebo nedovolené účtovné postupy, prp. na iné rozpory s platnými právnymi predpismi. Orientačná cena: závisí od počtu účtovných operácií 40% z ceny kompletného vedenia účtovníctva Konečná cenaKonečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené. Na základe Vašich údajov Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.
 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk