Domov Poradenstvo Účtovné a daňové Účtovná a mzdová agenda

Účtovná a mzdová agenda

Účtovná a mzdová agenda

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné služby. Tieto sluby poskytujeme vo forme balíkov služieb, ale aj jednotlivo podľa vašich požiadaviek.

Vedenie kompletnej účtovnej evidencie sa zameriava na kvantifikáciu ekonomických javov v peňažnom vyjadrení s cieľom zhromaždovať a analyzovať výsledky minulých udalostí a napomôcť tak v ekonomickom rozhodovaní podnikateľa.

Účtovníctvo sa u každého klienta musí stať spolutvorcom efektívnosti podnikania.

 

Balíky služieb:

 • komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy a podvojného účtovníctva
 • komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého účtovníctva
 • komplexné spracovanie mzdovej agendy overovanie účtovných uzávierok a iné služby
 • daňové priznania majetkové priznania


Výhody pre klienta:

 • záruka kvality a správnosti vedenia účtovníctva nie je potrebné, aby klient sledoval neustále zmeny v zákonoch týkajcich sa jednotlivých oblastí - účtovníctva, daní, mzdových a sociálnych vecí, a pod.
 • definovanie problémových oblastí a odporúčania pre ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktoré vyplývajú z informácií získaných vedením účtovníctva
 • zabezpečenie väzby na ostatné riadiace aktivity vo firme
 • podnikateľ má menšie náklady, ako keby vo firme zamestnával niekoľkých účtovníkov i ekonómov a používal drahé softwarové a počítačové vybavenie spracovanie na PC
 • v našej spoločnosti (v prípade záujmu v prostredí klienta) konzultácie týkajúce sa účtovnej, daňovej a mzdovej agendy zadarmo (len pre klientov)
 • zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za správnosť všetkých prác samozrejmosťou je zastupovanie v daňovom konaní

Cena

Cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov. Na základe Vašich údajov Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk