Domov VIP Club VIP Gold

VIP Gold

 - paušál 400.- €  /  na  3 roky (cena prác v celkovej hodnote 600.-€)

V cene sú všetky služby VIP Sliver P300/3 a plus personálne a sociálne poradenstvo ako i vzdelávanie .

Doporučejeme firmám ,ktoré by v blízkej budúcnosti  radi investovali do zvýšenia vzdelanostnej úrovne svojich manažérov a zamestnancov. 
Ďalej firmám ,ktoré potrebujú naplniť stav na nových pracoviskách a firmám s väčším počtom zamestnancov.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk