Domov Úvod Projekt GARANT

Projekt GARANT

Projekt Garant

Projekt je kombináciou kurzu účtovníctva, praxe a partnerskej spolupráce. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testov obdrží absolvent certifikát akreditovaný MŠ SR.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt GARANT je určený  pre začínajúcich  živnostníkov pôsobiacich v oblastiach:

 • Vedenie účtovnej agendy ( jednoduché a podvojné účtovníctvo )
 • Personalistika a mzdová agenda

Cieľ : Každý človek ,ktorý sa rozhodne podnikať v oblasti účtovníctva naráža hneď od začiatku na niekoľko problémov s tým spojených a to:

 • ako si získať klientelu
 • na akú cieľovú skupinu sa zamerať (aký typ klientely)
 • ako stanoviť správnu cenu
 • nedostatok skúseností
 • nedostatok financií na príslušné aplikácie a účtovnícky program
 • slabé,alebo žiadne know-how
 • veľmi slabé možnosti konzultácií
 • žiadne  odporúčania
 • žiadne výsledy kontrol atď.

to sú len niektoré z mnohých prekážok,ktoré ale závažným spôsobom následne ovplyvňujú podnikanie v tomto biznise a hlavne výšku cien. Tu sa otvára priestor na podliezanie cien,čo ale neprospieva tak začínajúcim ako i už skúsenejším účtovníckym firmám a v konečnom prípade ani klientovi. Projekt GARANT navrhuje jednu možnosť ako to poriešiť. Inšpiráciou nám boli časy,kedy ešte remeslo bolo vážené a vysoko cenené. Každý z Vás už určite počul ,ako v minulosti fungovali tzv.cechy. Remeslo bolo vážené práve preto,lebo každý majster sa musel vo svojich začiatkoch remeslu naučiť ako učeň u iného skúsenejšieho majstra. Projekt GARANT je postavený práve na tomto princípe,ale tak aby čo najviac eliminoval horeuvedené prekážky.

Absolventom tohto aktívneho kurzu bude poskytnutá možnosť využívať spol.Narab s.r.o. ako svojho Garanta. Každý absolvent po otvorení vlastnej živnosti bude zaradený do našej databázy,bude s ním spísaná zmluva o spolupráci,ktorá mu umožní pracovať ako szčo ,ale pod hlavičkou Narab s.r.o.,to mu umožní eliminovať väčšinu prekážok,ktoré sme spomínali. Spoločnosť mu poskytne účtovný program vo vlastnej réžii,vlastné dlhodobé know-how,pravidelné konzultácie,kontrolu správnosti postupov účtovania a dalšie nadstavbové školenia a to nie len v oblasti účtovnej problematiky,odporúčania,skúsenosti z daňových a iných kontrol ,vlastné skúsenosti,spôsoby určenia správnej ceny  a výber klientely, zabezpečenie zastúpenia v prípade choroby,dovolenky a pod. Spoločnosť NARAB s.r.o. vystupuje voči klientom ako hlavný dodavatel prác,čím preberá celkovú zodpovednosť za prevedené práce v požadovanej kvantite a kvalite. Voči  absolventovi vystupuje spoločnosť ako zadavatel prác, garant,kontrolor kvality,partner.

Projekt je kombináciou kurzu účtovníctva, praxe a partnerskej spolupráce. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testov obdrží absolvent certifikát akreditovaný MŠ SR. Zriadi sa filiálka spol.Narab s.r.o.  V réžii absolventa je vlastná živnosť a s tým spojené odvody, prenájom kancelarskych priestorov (ale nie je podmienkou ), zariadenie a vybavenie kancelárskych priestorov ( počítač,tlačiareň apod. ).

Odmena absolventa  pri dojednaní vlastného obchodu je stanovená na 70% z obratu.

Odmena absolventa pri dojednaní obchodu obchodným zástupcom garanta Narab s.r.o. je 30 % z obratu.

V prípade,že máte záujem zúčastniť sa na tomto projekte zašlite nám Váš životopis a žiadosť o zaradenie do projektu GARANT na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . Po obdržaní Vašej žiadosti spolu so životopisom,bude Vaša žiadosť posúdená a v prípade Vášho výberu,Vás budeme kontaktovať.

Doba trvania projektu: min.3 roky (zmluva o spolupráci na neurčitú dobu min. však na 3 roky)

Doba trvania kurzu: kurz 125 hod. (kurz účtovníctva)

Zápisné do projektu : 1000.-€ s DPH (v cene je kurz účtovníctva ,zápisné)

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk