Domov Úvod Realizované projekty

Realizované projekty v rámci projektového riadenia


 • Publicis Knut s.r.o. /Bratislava  – marketingová reklamná spoločnosť - tvorba poistného produktu / práca na projekte ukončená
 • Color Box s.r.o./Bratislava – grafické štúdio – výberové konania  / práca na projekte ukončená,  projekt ukončený
 • prINteligent s.r.o./Bratislava – produkcia s vlastnou tlačiarenskou a knihárenskou výrobou  - / práca na projekte ukončená, projekt ukončený
 • Narab s.r.o /Vranov n/T – podnikateľské poradenstvo a vedenie účtovníctva  / projekt priebežne realizovaný
 • ACER WOOD s.r.o./Vranov n/T – služby v lesnom hospodárstve / práca na projekte ukončená, projekt ukončený
 • Občianske združenie "Green East Slovakia", získavanie prostriedkov cez NFP z fondov EÚ a iných mechanizmov na napĺňanie cieľov združenia / práca na projekte ukončená, projekt priebežne realizovaný
  • príroda bez bariér / vznik webového portálu a podpora vzniku bezbariérových turistických trás / projekt vo fáze prípravy
  • Liga za duševné zdravie / projekt v prípravnej fáze
  • projekty na zriadenie chránených dielní a pracovísk / priebežne realizované
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk