Domov Poradenstvo Účtovné a daňové Individuálne služby

Konzultácie a iné jednorazové práce podľa požiadaviek zákazníka

Na rozdiel od zmluvného poskytovania konzultácií a poradenstva je táto služba zameraná na individuálne poskytovanie jednorazových služieb podľa požiadaviek zákazníkov vo vopred dohodnutých termínoch. To znamená, že nie je možné kedykoľvek ihneď získať potrebnú informáciu, napr. v telefonickom rozhovore, ako je tomu pri zmluvnom poskytovaní konzultácií a poradenstva. Konzultácie a iné práce môžu byť realizované v priestoroch spoločnosti Narab s.r.o., ako aj v priestoroch klienta. Informácie sú poskytované v štyroch základných oblastiach - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, obchodné právo, legislatívny archív. Pokiaľ, vzhľadom na zložitosť určitej problematiky, nebude možné poskytnúť pri konzultácii okamžitú odpoveď, spoločnosť Narab s.r.o. garantuje poskytnutie odborných informácií do piatich pracovných dní.

Orientačná cena:

 • v našich priestoroch: 20 € + DPH/hodina
 • u zákazníka: 35 € + DPH/hodina

Konečná cena

Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov. Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk