Domov Poradenstvo Účtovné a daňové

Daňové a účtovné poradenstvo

Nájdite riešenie svojho problému.

 
V labyrinte rôznych zákonov, vyhlášok, usmernení, i pokynov, ktoré sú mnohokrát nesystematicky novelizované a doplňované, sa v súvislosti s vedením účtovníctva a so spracovávaním daňovej agendy napriek úprimnej snahe a dôslednému sledovaniu legislatívnych zmien môže vyskytnúť nesprávna aplikácia všeobecne záväzného predpisu i dokonca jeho neaplikovanie. Podobná situácia môže nastať v súvislosti s existenciou rôznych metodických usmernení vydávaných ústredným daňovým riaditeľstvom, ktorým sa následne riadia aj daňové úrady.

Cieľom zabránenia vzniku takýchto situácií ponúka spoločnosť Narab s.r.o. komplexné poradenské a konzultačné služby v nasledovných základných moduloch:

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorazové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie audítorských služieb
 • marketingové poradenstvo
 • vypracovanie finančných a marketingových analýz
 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk