Zabezpečenie auditorských služieb

S cieľom poskytnutia komplexného servisu v oblasti účtovného a daňového poradenstva spoločnosť Narab s.r.o. ponúka aj zabezpečenie auditorských služieb. Audit je vykonávaný externe auditormi Slovenskej komory auditorov v súlade s auditorskými štandardmi Slovenskej komory auditorov.

Cenový návrh

Na základe Vašich údajov Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu so stanovením časovej náročnosti auditu. Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk