Domov Poradenstvo

Poradenstvo

Ruka v ruke

Máte nápad na podnikanie ? Ale neviete čo všetko Vás na tejto ceste čaká ?
Ste zo zahraničia a radi by ste presadili aj na našom trhu, ale nemáte všetky relevantné informácie ?

Spoluprácou s našou spoločnosťou získate potrebné informácie a rozhľad.

Podnikateľské poradenstvo

 • vypracujeme Vám podnikateľský zámer na kľúč
 • pripravíme potrebné analýzy -  SWOT analýzu, marketingovú analýzu a finančnú  
 • pomôžeme s prieskumom trhu a vyhodnotíme výsledky
 • pomôžeme nájsť investorov

 

Chcete založiť spoločnosť a nepoznáte všetky zákony našej krajiny ?
Kupujete či predávate nehnuteľnosť, vozový či strojový park,alebo firmu ?
Dojednali ste obchod a potrebujete ho zmluvne ošetriť, ale neovládate naše zákony ?

Právne poradenstvo

 • založíme Vám firmu na kľúč
 • pripravíme potrebné právne dokumenty a zmluvy

 

Účtovné a daňové poradenstvo

 • založíme Vám komplet účtovnú agendu
 • poradíme v účtovných a daňových záležitostiach
 • sledujeme za Vás prislušné zákony ,normy a ustanovenia
 • spracujeme hlásenia na colné a iné úrady
 • spracujeme daňové priznania,hlásenia

 

Potrebujete zamestnancov,ale nepoznáte zvyklosti našich regiónov ?
Chcete mať nastavené jasné pravidlá v personálnych a výrobných procesoch vašej firmy ?

Personálne poradenstvo

 • pripravíme výberové konania
 • vyhľadáme uchádzačov
 • nastavíme personálne výrobné procesy
 • vypracujeme Vám príslušné metodiky a smernice
 • spracujeme mzdy a personalistiku

 

Nakupujete strojový či vozový park, nehnuteľnosti či vybavenie kancelárií ?

Finančné poradenstvo

 • pripravíme a vyjednáme najlepšie ponuky pre Vás s lízingovými spoločnosťami
 • vyjednáme naj ponuky pre Vás s bankami
 • poistenie majetku firmy, zodpovednosti za škodu, zákonné poistenie motorových vozidiel a i.

 

Potrebujete cielene osloviť svojho potencionálneho zákazníka a neviete akú marketingovú stratégiu použiť ?

 

Marketingové poradenstvo

 • vypracujeme a vyhodnotíme  analýzy
 • zriadime Vám web stránku
 • nastavíme marketingovú stratégiu
 • pomôžeme s reklamou

 

Cítite potrebu ďalšieho vzdelávania pre zefektívnenie činnosti Vás i Vašich zamestnancov ?

 

Vzdelávanie

 • v rámci rastu produktivity je nutno sa vzdelávať, manažéri ale aj ostatní zamestnanci
 • máme pre Vás kurzy s jedinečnými zľavami – jazykové,manažérske, počítačové , motivačné

 

Obchodujete so zahraničím ,ale neovládate ich jazyk ?

    

Tlmočníctvo a prekladateľstvo

 • zabezpečíme Vám preklady úradných dokumentov
 • zabezpečíme Vám tiež tlmočníka

 

Máte ďalší nápad ale chýbajú Vám financie ?

 

Projektové riadenie a implementácia

 • sledujeme príslušné výzvy z fondov EÚ a iných mechanizmov
 • pripravíme projekt na kľúč
 • zabezpečíme odborné projektové riadenie aj samotnú implementáciu  

 

Radi by ste využili rôzne dotácie z úradu práce a nemáte dostatok informácií ?

 

Sociálne poradenstvo

 • vypracovanie zámerov pre úrady práce na  zriadenie chránených dielní a pracovísk
 • príprava projektov a získanie dotácií  financovaných úradmi práce pre zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, zdravotne hendikepovaných a rómsku komunitu
 • Poradenstvo v sociálnej oblasti pre zamestnancov

 

Ruka v ruke s nami to ide ľahšie !

 

Referencie

prINteligent s.r.o.
www.printeligent.sk
ColorBox
www.colorbox.sk
Publicis Knut s.r.o.
www.publicis.sk
Green East Slovakia
www.greeneastslovakia.sk
narab zoznam realít Zoznam realít
www.zoznamrealit.sk
narab ABC pôžičky ABC pôžičky
www.abcpozicky.sk

Vzdelávanie

Inštitút vzdelávania
Mateja Korvína

www.ivmk.sk

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk