Domov Úvod S nami sa vždy dohodnete

S nami sa vždy dohodnete

S nami sa vždy dohodnete

V našom prístupe sme sledovanie záujmov klienta postavili nad naše záujmy. Vzájomnou spoluprácou šetríme drahocenný čas a kapacity našich klientov, no predovšetkým klienti využívajú náš nestranný pohľad - nezainteresovaný do problému a netrpiaci neschopnosťou vidieť známe veci v nových súvislostiach a z iných zorných uhlov.

 

 

 

 

 

 

Prostredníctvom nezávislého pohľadu na aktivity klienta a individuálnym prístupom uskutočníme:

 • komplexnú analýzu
 • identifikujeme problémy podľa ich priorít
 • navrhneme realizáciu konkrétnych riešení, zameraných na zlepenie situácie

Poradenstvo

Naše poradenstvo je založené na umení aplikovať teoretické a praktické poznatky a vedomosti na konkrétnu situáciu a podľa rozsahu informácií ponúknuť klientom varianty riešenia problému.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk