Rozhodnite sa pre NARAB s.r.o.
 
Účtovná a mzdová agenda

Účtovná a mzdová agenda

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné služby. Tieto sluby poskytujeme vo forme balíkov služieb, ale aj jednotlivo podľa vašich požiadaviek.

Celý článok...
Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovnici spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta.

Celý článok...
 • Naša odbornosť

 • Náš cieľ

 • Naše záruky

 • Rodiinný ekonóm úvod

Odbornosť Spoločnosť Narab s.r.o. zabezpečuje neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne zamestnancov formou účasti na odborných seminároch a prednáškach. Externý Audítor, s ktorým spoločnosť spolupracuje, poskytuje zamestnancom zodpovedajúcu odbornú a konzultačnú podporu.

Odbornosť Hlavným cieľom spoločnosti je predovšetkým poskytovať inovatívnu a konštruktívnu pomoc v oblasti našich služieb klientom a súčinnosť pri riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým účtovnej a daňovej oblasti. Pri dosahovaní daného cieľ a rešpektujeme predovšetkým požiadavky klienta pre dosiahnutie jeho spokojnosti.
Záruku odbornej úrovne poskytovaných služieb zabezpečujú:
 • finančné poradenstvo,finančné analýzy – Marian Baran, majiteľ
 • ekonomické poradenstvo, vedenie účtovnej agendy,personalistika – Ľubica Baranova, konateľ
 • daňové poradenstvo
 • Spoločnosť je z titulu zodpovednosti za chyby spôsobených svojou činnosťou poistená v poisťovni Uniqua a.s.

Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo to je široká škála činností od:

 • vypracovania podnikateľských zámerov
 • vypracovania marketingovej analýzy, SWOT analýzy a finančnej analýzy 
 • prieskumu trhu
 • marketingového poradenstva

až po pomoc pri vyhľadávaní investorov.

Celý článok...
Projekt GARANT

Projekt GARANT

Projekt je kombináciou kurzu účtovníctva, praxe a partnerskej spolupráce. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testov obdrží absolvent certifikát akreditovaný MŠ SR.

Projekt "rodinný ekonóm"

Každá rodina sa počas svojho spoločnéhoživotastretáva chtiac, alebo nechtiac so štátnymi inštitúciamiako sú daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, UPSVaR ai.

Tieto inštitúcie sú výkonnými prostriedkami na uplatňovanie rôznych zákonov, ustanovení, vyhlášok a smerníc , ktoré ovplyvňujú život každého jednotlivca v krajine a teda aj slovenské rodiny. Stretávame sa s tým v každodennom živote . Stáva sa často, že pre neznalosť , či  pre nedostatok informácií o danej problematike, sa dostane jednotlivec, alebo celá rodina do vážnych , niekedy až existenčných problémov.

Pritom by postačilo, predísť danému problému lepšou informovanosťou o danej problematike.

V mnohých prípadoch stačí na vyriešenie V&´šho problému jediná konzultácia. Naša spoločnosť si uvedomuje tento probléma preto sme sa rozhodli rozšíriť naše pôsobenie v rámci projektu „rodinný ekonóm“ aj na slovenské rodiny a poskytnúť možnosťvyužitia elektronických a telefonických  bezplatných konzultácií pre registrovaných zákazníkov v oblastiach s ktorými sastretáva rodina najčastejšie.

Prečo využiť „ rodinného ekonóma“ ?

Narab s.r.o. je tím odborníkov, ktorí sa špecializujú na danú problematiku už od roku 1991. Cieľom tejto pomoci je poskytovať registrovaným klientom informácie, pomocou ktorých budú schopní efektívne a rýchlejšie riešiť problémy,ktoré sa ich týkajú a zároveň im vedieť predchádzať. Služba „ rodinný ekonóm“ môže slúžiť ako opora Vašej rodiny v prípade kedy to budete potrebovať.

Prečo zbytočne riskovať ?

Už nemusíte zbytočne riskovať stratu času, náklady, či starosti, ktoré by si vyžiadala náprava možných chýb. Oprite sa o naše dlhoročné skúsenosti a spoločne nájdeme najv&´hodnejšie riešenia Vášho problému.Do projektu postupne zapájame aj ďalšie spoločnosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva , daní či práva. Každá oblasť má svojho garanta kvality. Sú to ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v obore účtovníctva a personalistiky, podnikateľského poradenstva a sociálneho poradenstva, čo Vám garantuje vysokú odbornosť a profesionalitu.

Ako to prebieha ?

Registrovaný klient má právo v rámci zvoleného balíka na elektronické konzultácie v zvolenej oblasti. Je to veľmi jednoduché. Klient zadá emailom dotaz s popisom daného problému. Každý prípad bude pridelený promtne príslušnemu pracovisku podľa oblasti ,ktorej sa týka, ktoré zabezpečí zodpovedanie otázky daného problému. V prípade nutnosti poskytneme aj telefonickú konzultáciu,alebo osobnú. A to už od 5.-€ mesačne !


Mám záujem o registráciu v projekte "Rodinný ekonóm" - REGISTROVAŤ TU

S nami sa vždy dohodnete

S nami sa vždy dohodnete

V našom prístupe sme sledovanie záujmov klienta postavili nad naše záujmy. Vzájomnou spoluprácou šetríme drahocenný čas a kapacity našich klientov, no predovšetkým klienti využívajú náš nestranný pohľad - nezainteresovaný do problému a netrpiaci neschopnosťou vidieť známe veci v nových súvislostiach a z iných zorných uhlov.

Dôvera zaväzuje

Dôvera zaväzuje

V našej spoločnosti si zakladáme na budovaní kvalitných a trvalých obchodných i osobných vzťahoch s našimi klientmi. Za každou činnosťou v našom svete vidíme človeka, človeka z mäsa a kostí, so svojimi radosťami i starosťami.

Chránime Vaše financie

Chránime Vaše financie

Spoluprácou s nami chránite Vaše financie. Naša schopnosť poskytnúť zákazníkom komplexné služby a nezainteresovaný pohľad na problematiku Vám umožní predchádzať finančným stratám v dôsledku nesprávných rozhodnutí,či chybných interpretácií zákonov v praxi.

 


Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk