Domov

Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo to je široká škála činností od:

 • vypracovania podnikateľských zámerov
 • vypracovania marketingovej analýzy, SWOT analýzy a finančnej analýzy 
 • prieskumu trhu
 • marketingového poradenstva

až po pomoc pri vyhľadávaní investorov.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk