Domov Prieskum trhu

Prieskum trhu

Prieskum trhu stojí na začiatku aj na konci procesu marketingového rozhodovania. Je nevyhnutným základom pri plánovaní, realizácii a hodnotení marketingovej stratégie. Keď sa chceme orientovať na zákazníka, musíme o ňom získať čo najviac informácií – o jeho potrebách, nákupných zvyklostiach, o tom, ako vníma našu firmu a naše produkty. Na to slúžia kvantitatívne aj kvalitatívne prieskumy trhy. Spontánna znalosť, poznateľnosť značky, zmena vnímania spoločnosti alebo značky, zmena nákupného správania – to všetko patrí medzi nástroje hodnotenia výsledkov marketingovej komunikácie a PR. V spolupráci s renomovanými agentúrami v oblasti prieskumu trhu dokážeme pre nášho klienta zabezpečiť optimálny spôsob prieskumu trhu, ktorého výstupy sú nevyhnutné pre efektívnu tvorbu komunikačnej stratégie.

Cieľom prieskumu trhu je:

 • pochopiť strategické príležitosti a pripraviť sa na budúce hrozby
 • spoznať situáciu na zahraničných trhoch a vybrať vstupné stratégie
 • analyzovať odvetvia a odhaliť trendy a scenáre ďalšieho vývoja
 • identifikovať zákaznícke potreby a faktory ich spokojnosti a lojality
 • monitorovať konkurenciu a odhaľovať jej stratégie a zámery
 • spoznať najlepšiu prax v manažmente, obchode a marketingu
 • zhodnotiť efektívnosť predaja a marketingu a navrhnúť zlepšenia
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk