Domov Riadenie podnikov

Poradenstvo v riadení podnikovEkonomicko-finančné analýzy


Chýbajú Vám aktuálne, objektívne a komplexné informácie pre kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku?

Analýzou tvorby a použitia finančných prostriedkov, analýzou nákladovosti, analýzou využitia a viazanosti kapitálu v položkách podnikového majetku a analýzou objemu produkcie a tržieb Vám poskytneme informácie o prínose jednotlivých produktov Vášho podniku k tvorbe zisku, ktorý zabezpečia úspešné a kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku.

Celý článok...
 

Projekty reštrukturalizácie a ozdravenia podnikuNedarí sa Vám odhaliť prevádzkové príčiny finančných problémov v podniku?

Identifikácia prevádzkových príčin finančných problémov v podniku a stimulácia manažmentu podniku k odstráneniu týchto prevádzkových problémov rýchlymi a rozhodnými krokmi je nosným cieľom projektov ozdravenia, ktorých vypracovanie Vám naša spoločnosť ponúka.

Celý článok...
 

Organizačný rozvoj podnikuMáte záujem vniesť poriadok do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku orientáciou sa na vnútorné procesy?

Vytvorenie správnych vzťahov Vám pomôže vniesť poriadok do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku. Jasne nadefinované pravidlá vo Vašej firme ocenia nielen Vaši manažéri, ale i samotný zamestnanci.

Celý článok...
 

Rozvoj ekonomického riadenia podnikuCítite potrebu zaviesť do riadenia Vášho podniku jednotné pravidlá a nástroje?

Základným predpokladom zvýšenia úrovne finančného riadenia a ekonomických procesov vo Vašom podniku je zavedenie a aplikácia jednotných pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia, ktorých vyprojektovanie Vám naša spoločnosť ponúka, samozrejme pri rešpektovaní špecifických interných aj externých podmienok, v ktorých Váš podnik pôsobí.

Celý článok...
 

MarketingMáte záujem zvýšiť trhový podiel Vášho podniku a znížiť stupeň neistoty a pravdepodobnosti trhového neúspechu?

Postavenie podniku na trhu, jeho budúci vzostup či pád vyplýva zo skutočnosti, do akej miery sa podnik priblíži svojmu zákazníkovi. Úspech podniku na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom prepojených marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Marketingový mix Vášho podniku, ktorého spracovanie Vám ponúkame, zabezpečí koncepčné chápanie marketingovej filozofie a dôslednú orientáciu na produkt, cenu, distribúciu a podporu predaja a prispeje k formovaniu takej ponuky, ktorá by zodpovedala požiadavkám trhu.

Celý článok...
 

Riadenia ľudských zdrojov

 
Nedostatočne vážny prístup k riadeniu ľudských zdrojov sa prejavuje na úrovni riadenia, v kvalite ľudských zdrojov a blízkej budúcnosti sa určite prejaví aj v ekonomických výsledkoch a celkovej výkonnosti podnikov. Naša spoločnosť ponúka pri budovaní efektívneho, kvalitného a spoľahlivého systému riadenia ľudských zdrojov vo Vašom podniku vypracovanie smerníc na zvládnutie tejto problematiky.
  Celý článok...
   

  Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

  Rýchly kontakt

  Telefón: 057 4462377
  Fax:
  057 4462377
  Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
  Email: info@narab.sk