Domov Riadenie podnikov Riadenia ľudských zdrojov

Riadenia ľudských zdrojov

 
Nedostatočne vážny prístup k riadeniu ľudských zdrojov sa prejavuje na úrovni riadenia, v kvalite ľudských zdrojov a blízkej budúcnosti sa určite prejaví aj v ekonomických výsledkoch a celkovej výkonnosti podnikov. Naša spoločnosť ponúka pri budovaní efektívneho, kvalitného a spoľahlivého systému riadenia ľudských zdrojov vo Vašom podniku vypracovanie smerníc na zvládnutie tejto problematiky.

  Tieto normy umožnia a výrazne uľahčia spôsob personálnej práce vo Vašom podniku, determinujú základné metódy a postupy vhodné uplatňovať v podmienkach Vášho podniku v rámci personálnej práce.

   

  Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

  Rýchly kontakt

  Telefón: 057 4462377
  Fax:
  057 4462377
  Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
  Email: info@narab.sk