Domov Rodinný ekonóm 3. Podnikateľské poradenstvo

Oblasť podnikateľského poradenstva

Živnosť alebo s.r.o. ?

Pohrávate sa s myšlienkou, že budete podnikať ? Neviete sa rozhodnúť či je pre Vás výhodnejšie s.r.o., či živnosť ? Je to dôležité rozhodnutie a v každom prípade by ste ho nemali robiť bez potrebných informácií. "Rodinný ekonóm" -  balík 3 Vám poskytne potrebné informácie a tým pomože vo Vašom rozhodovaní. Nakoľko sa podnikatelia nutne stretávajú aj s oblasťami obsiahnutými v baliku 1 a 2, tieto balíky sú zahrnuté v balíku 3.

Pomôžeme Vám pripraviť:

 • podnikateľské plány a zámery (na získanie dotácií, NFP)
 • biznis plány zamerané na budúce cash flow (na získanie investičných úverov)
 • analýzy (finančná, marketingová, SWOT, spider ai.)
 • kompletné poradenstvo pri zakladaní, či likvidácii spoločností.
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk