Domov Poradenstvo Podnikateľské Vypracovanie podnikat. zámerov

Vypracovanie podnikateľských zámerov

O tom, že tento dokument je základom úspechu, svedčí aj tvrdenie odborníkov, že vo väčšine  firiem je úpadok v prvých 2 rokoch existencie firmy zapríčinený najmä nedostatočným plánovaním. Podnikatelia často uvádzajú, že je to pre nedostatok financií, ale odborníci tvrdia, že ide o nedostatočne pripravené podnikateľské plány. Mnohí malí podnikatelia nemajú vypracovaný podnikateľský plán. Tvrdia, že na zbytočnú administratívu nemajú čas a potom sú prekvapení, čo sa od nich žiada, ak sa snažia získať od peňažných alebo podporných inštitúcií úver alebo dotáciu na nové aktivity alebo rozvoj podnikania. Mnohé finančné a podporné inštitúcie majú svoje požiadavky na obsah a štruktúru podnikateľského plánu a naša spoločnosť Vám Vaše podnikateľské plány prípravy na mieru a na kľúč.

Podnikateľské plány sa pre externé potreby môžu poskytovať popri inštitúciách poskytujúcich financie,ako sú:

 • účastinné spoločnosti
 • spoločnosti poskytujúce rizikový kapitál, 
 • banky, 
 • verejné inštitúcie, 
 • súkromné osoby, 
 • podniky.


aj ďalším vonkajším inštitúciám, napr.:

 • daňovým úradom, pri žiadostiach o odložení platenia daní alebo žiadosti o daňové prázdniny,
 • inštitúciám udeľujúcim osvedčenia kvality 
 • odberateľom našich produktov s cieľom presvedčiť ich o našich dlhodobých stabilných podnikateľských kompetenciách, 
 • dodávateľom, s ktorými kooperujeme pri produkovaní výrobkov a služieb s cieľom presvedčiť ich o našej solventnosti 
 • zahraničným inštitúciám, s ktorými máme záujem spolupracovať, 
 • potenciálnym partnerom pri fúzii, akvizícii, prípadne predaji či kúpe podniku, 
 • ďalším vonkajším inštitúciám, ktorým máme záujem prezentovať naše úspechy a potreby.

 

Zmyslom podnikateľského plánu nie je iba zhotovenie dokumentu, ale riešenie viacero úloh bezprostredne súvisiacich s aktivitami podnikateľského subjektu, teda vykonaním všetkých potrebných aktivít a prieskumom možnosti realizácie podnikateľského zámeru.

Ak by sme ich chceli vymenovať , medzi najdôležitejšie by patrili:

 1. projekcia podnikateľa do budúcnosti
 2. stanovenie uskutočniteľnosti 
 3. presvedčiť čitateľa podnikateľského plánu 
 4. stanovenie pravidiel spolupráce tímu 
 5. podklad pre vykonávanie konkrétnych činností.
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk