Domov VIP Club VIP Diamond Projekt. riadenie a implementácia

Projektové riadenie a implementácia

 1. sledovanie výziev a vypracovanie projektov financovaných fondmi z EÚ v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť - zľava 50% z tarifnej ceny
 2. sledovanie výziev a vypracovanie projektov financovaných švajčiarskym a nórskym finančným mechanizmom a iným mechanizmami v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť - zľava 50% z tarifnej ceny
 3. implementácia úspešných projektov v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť - zľava 20% z tarifnej ceny
 4. projektové riadenie v oblastiach vzdelávanie, cestovný ruch, sociálna oblasť - zľava 20% z tarifnej ceny
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk