Domov Riadenie podnikov Organizačný rozvoj podniku

Organizačný rozvoj podnikuMáte záujem vniesť poriadok do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku orientáciou sa na vnútorné procesy?

Vytvorenie správnych vzťahov Vám pomôže vniesť poriadok do usporiadania prvkov a vzťahov Vášho podniku. Jasne nadefinované pravidlá vo Vašej firme ocenia nielen Vaši manažéri, ale i samotný zamestnanci.


Je Vašim cieľom zvýšenie kultúry organizácie a riadenia Vášho podniku?

Vypracovanie kvalitného a efektívneho systému organizácie, organizačných a riadiacich noriem a samotného systému riadenia Vášho podniku s nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kultúry organizácie a riadenia Vášho podniku, ktorej hlavnou úlohou je podporovať tímovú prácu a dobré medziľudské vzťahy na pracoviskách.Vypracovaním základnej štúdie - organizácie riadenia podniku, potrebnej pre zavedenie resp. skvalitnenie ekonomického riadenia podniku sa stanovia organizačné zásady, ktoré musia byť záväzné pre všetky stupne riadenia podniku. Realizácia navrhnutej organizácie, pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia zabezpečí ekonomickú integritu vnútropodnikových organizačných jednotiek a podnieti ich k rozvoju podnikavosti a vysokej efektívnosti pri zabezpečení samofinancovania a uspokojení potrieb trhu.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk