Domov Riadenie podnikov Ekonomicko-finančné analýzy

Ekonomicko-finančné analýzy


Chýbajú Vám aktuálne, objektívne a komplexné informácie pre kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku?

Analýzou tvorby a použitia finančných prostriedkov, analýzou nákladovosti, analýzou využitia a viazanosti kapitálu v položkách podnikového majetku a analýzou objemu produkcie a tržieb Vám poskytneme informácie o prínose jednotlivých produktov Vášho podniku k tvorbe zisku, ktorý zabezpečia úspešné a kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku.


Máte záujem zvýšiť možnosť identifikácie vznikajúcich problémov, rizík alebo príležitostí? Poznáte dokonale silné a slabé stránky Vášho podniku?

Poznatky a výsledky získané ekonomicko - finančnou analýzou Vás ihneď informuúj o možných problémoch, rizikách alebo potenciálnych príležitostiach Vášho podniku a taktiež o jeho silných a slabých stránkach.


Je v podmienkach Vášho podniku náročné definovať koncepciu a stratégiu jeho rozvoja?

Poznatky a výsledky získané ekonomicko-finančnou analýzou sú základom pre stanovenie alternatív riešenia kritických oblastí, pre tvorbu koncepcie rozvoja Vášho podniku a pre voľbu vhodnej stratégie a jej následnú realizáciu.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk