Domov Riadenie podnikov Rozvoj ekonomického riadenia podniku

Rozvoj ekonomického riadenia podnikuCítite potrebu zaviesť do riadenia Vášho podniku jednotné pravidlá a nástroje?

Základným predpokladom zvýšenia úrovne finančného riadenia a ekonomických procesov vo Vašom podniku je zavedenie a aplikácia jednotných pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia, ktorých vyprojektovanie Vám naša spoločnosť ponúka, samozrejme pri rešpektovaní špecifických interných aj externých podmienok, v ktorých Váš podnik pôsobí.


Radi by ste, aby mali Vaši zamestnanci väčšiu individuálnu zodpovednosť za vlastný hospodársky výsledok, vlastný rozvoj a spokojnosť zákazníka?

Proces ekonomickej reštrukturalizácie podniku je charakteristická orientáciou na vytvorenie ziskových vnútropodnikateľských jednotiek (divízií, hospodárskych stredísk) a pomocou organizačných a ekonomických noriem je možné im prideliť individuálnu zodpovednosť za vlastný hospodársky výsledok, vlastný rozvoj a za spokojnosť zákazníka a to v úzkej súvislosti s pravidlami a nástrojmi ekonomického riadenia.


Ako ďaleko do budúcnosti plánujete aktivity Vašej firmy?

Strategické plánovanie je jedným z kľúčových faktorov pre úspešné napredovanie firmy. Počas konzultácií Vám pomôžeme správne nastaviť ten správny časový horizont.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk