Domov Právne

Právne poradenstvo

Naša spoločnosť rozšírila svoje služby aj o právne poradenstvo prostredníctvom našich externých partnerov - právnických kancelárií a právnikov.

Táto služba je zameraná hlavne na:

 • založenia a registrácie obchodných spoločností, družstiev, združení, NO na kľúč;
 • prípravy a pripomienkovania zmlúv podľa požiadaviek klientov (zákonom upravených zmluvných typov a inominátnych kontraktoch);
 • predaj ,kúpa nehnuteľností, najmä komplexným poradenstvom a zastupovaním pri prevode pozemkov, stavieb, bytov, v katastrálnom konaní, poradenstvom ohľadom financovania kúpy cez hypotéku alebo vinkuláciu;
 • pracovnoprávnych vzťahov
 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk